حدیث نور

پیوندها

۱۶ مطلب با موضوع «امام هادی سلام الله علیه» ثبت شده است

 
امام هادی سلام الله علیه :
 
 
إِنَّ لِلهِ بِقٰاعَاً
 
یُحِبُّ أنْ یُدْعیٰ فیٖهٰا فَیَسْتَجیٖبَ لِمَنْ دَعٰاهُ
 
وَ ٱلْحَیْرُ مِنْهٰا
 
 
برای خداوند بُقْعِه‌ها و مکان‌هایی است
 
که دوست دارد در آن‌ها به درگاه او دعا شود
و دعای دعا کننده را به اجابت برساند،
 
حائر و حرم امام حسین (سلام الله علیه) یکی از آن مکان‌هاست.
 
 
تُحَفُ العُقول، ص 357.
بِحارُ الأنوار، جلد 98، ص 130، حدیث 34.
 
 
امام هادی سلام الله علیه :
 
 
مَنْ هٰانَتْ عَلَیْهِ نَفْسَهُ
 
فَلٰاتَأْمَنْ شَرَّهُ
 
 
کسی که خود را پَست شمارد
 
از شرِّ او ایمن مباش.
 
 
بِحارُ الأنوار، جلد 72، ص 300.
 
 
امام هادی سلام الله علیه :
 
 
اَلْغَضَبُ عَلىٰ مَنْ لٰاتَمْلِکُ عَجْزٌ
 
وَ عَلىٰ مَنْ تَمْلِکُ لُؤْمٌ
 
 
غضب و تندی در مقابلِ کسی که توانِ مقابله با او را نداری،
 
علامتِ عجز و ناتوانی است؛
 
 
و در مقابلِ کسی که توانِ مقابله و رو در رویی با او را داری
 
علامتِ پستی و رذالت است.
 
 
مُسْتَدْرَکُ الوسائل، جلد 12، ص 11، حدیث 13376.
 
 
امام هادی سلام الله علیه :
 
 
إنَّ لِشیٖعَتِنٰا بِوِلٰایَتِنٰا لَعِصْمَةٌ
 
لَوْ سَلَکُوا بِهٰا فیٖ لُجَّةِ ٱلْبِحٰارِ ٱلْغٰامِرَةِ
 
 
همانا ولایتِ ما اهلِ بیت، برای شیعیان و دوستانمان
 
پناهگاهِ أمنی می‌باشد؛
 
که چنانچه در همه‌ی امور به آن تمسّک جویند،
 
بر تمام مشکلات مادّی و معنوی فایق آیند.
 
 
بِحارُ الأنوار، جلد 50، ص 215، حدیث 1.
 
 
امام هادی سلام الله علیه :
 
 
خَیْرٌ مِنَ ٱلخَیْرِ فٰاعِلُهُ
 
وَ أجْمَلُ مِنَ ٱلْجَمیٖلِ قٰائِلُهُ
 
وَ أرْجَحُ مِنَ ٱلْعِلْمِ عٰامِلُهُ
 
وَ شَرٌّ مِنَ ٱلشَّرِّ جٰالِبُهُ
 
وَ أهْوَلُ مِنَ ٱلْهَوْلِ رٰاکِبُهُ
 
 
بهتر از نیکى، نیکوکار است؛
 
و زیباتر از زیبایى، گوینده‌ی آن است؛
 
و برتر از علم، عمل کننده‌ی به علم است؛
 
و بدتر از بدی انجام دهنده‌ی آن است؛
 
و وحشتناک‌تر از وحشت، آورنده آن است.
 
 
بِحارُ الأنوار، جلد 75، ص 370.
 
 
امام هادی سلام الله علیه :
 
 
اَلْمِرٰاءُ یُفْسِدُ ٱلصَّدٰاقَةَ ٱلْقَدیٖمَةَ
 
وَ یُحَلِّلُ ٱلْعُقْدَةَ ٱلْوَثیٖقَةَ
 
وَ أقَلُّ مٰا فیٖهِ
 
أنْ تَکُونَ فیٖهِ ٱلْمُغٰالَبَةُ
 
أُسُّ أسْبٰابِ ٱلْقَطیٖعَةِ
 
 
جدال و نزاع، دوستان قدیمی را از یکدیگر جدا نموده
 
و اعتماد و اطمینان را از بین می‌برد
 
تنها چیزی که در آن است
 
غلبه بر دیگری است
 
و آن هم سبب جدایی است.
 
 
بِحارُ الأنوار، جلد 75، ص 370؛
میزان الحکمة، جلد 5، ص 308.
 
 
امام هادی سلام الله علیه :
 
 
إِنَّ ٱللهَ إذٰا أرٰادَ بِعَبْدٍ خَیْرَاً،
 
إِذٰا عُوتِبَ قَبِلَ؛
 
 
هرگاه خداوند، خیر و خوبیِ بنده‌ای را بخواهد،
 
او چنان می‌شود که اگر موردِ عتاب و سرزنش قرار گرفت،
 
می‌پذیرد.
 
 
تُحَفُ العُقول: ص 481.
 
 
امام هادی سلام الله علیه :
 
 
اَلْعِلْمُ وِرٰاثَةٌ کَریٖمَةٌ
 
وَ ٱلْأدَبُ حُلَلٌ حِسٰانٌ
 
وَ ٱلْفِکْرَةُ مِرْآتٌ صٰافِیَةٌ
 
 
علم و دانش، بهترین یادبود براى انتقال به دیگران است،
 
ادب، زیباترین نیکى‌ها است،
 
و فکر و اندیشه، آئینه صاف و تزیین کننده اعمال و برنامه‌ها است.
 
 
مُسْتَدْرَکُ الوسائل، جلد 11، ص 184، حدیث 4.
 
 
امام هادی سلام الله علیه :
 
 
اُذْکُرْ مَصْرَعَکَ بَیْنَ یَدَیْ أهْلِکَ،
 
وَ لٰاطَبیٖبٌ یَمْنَعُکَ وَ لٰاحَبیٖبٌ یَنْفَعُکَ.
 
 
هنگامه‌ی جان دادنت در برابر خانواده‌ات را به یادآور،
 
که نه پزشکی می‌تواند مرگ را از تو دور بگرداند
 
و نه دوستی می‌تواند تو را یاری نماید.
 
 
میزان الحکمة، جلد 10، ص 579.
 
 
امام هادی سلام الله علیه :
 
 
مَنْ رَضِیَ عَنْ نَفْسِهِ
 
کَثُرَ ٱلسّٰاخِطُونَ عَلَیْهِ
 
 
هر کس از خود راضی باشد،
 
غضب کنندگان بر او بسیار خواهند شد.
 
 
بِحارُ الأنوار، جلد 69، ص 316.